Đơn vị đo lường, cách quy đổi giá vàng thế giới và vàng trong nước

Để trở thành nhà đầu tư vàng, bạn cần trang bị các kiến thức căn bản về vàng. Hôm nay MoonSilver sẽ chia sẻ về Đơn vị đo lường và cách qui đổi giá vàng thế giới và vàng trong nước.

Các đơn vị đo lường của Vàng

Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây (lượng hay lạng) hoặc là chỉ. Một cây vàng nặng 37,50 gram.

Một chỉ bằng 1/10 cây vàng. Trên thị trường thế giới, vàng thường được tính theo đơn vị là troy ounce (Quy ước là Ounce). 1 troy ounce tương đương 31.103476 gram.

Tuổi vàng

Tuổi vàng (hay hàm lượng vàng) được tính theo thang độ K (karat). Một Karat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. Vàng 9999 tương đương với 24K. Vàng 24k cũng được gọi là vàng mười

Khi người ta nói tuổi vàng là 18K thì nó tương đương với hàm lượng vàng trong mẫu xấp xỉ 75%. Vàng dung trong ngành trang sức thông thường còn gọi là vàng tây có tuổi khoảng 18K.

Đơn vị niêm yết giá trên thị trường thế giới

Thông thường đơn vị niêm yết giá vàng là USD/Troy ounce

  • 1 troy ounce =31.1034768 grams
  • 1 ounce (1 troy ounce) = 8.29426 Chỉ vàng (0.829426 Lượng)
  • 1 Lượng = 1.20565 Troy ounce
  • 1 chỉ vàng = 3.75 grams
  • 10 chỉ vàng = 1 lượng

Có nhiều thông tin nói rằng đơn vị đo lường vàng của Việt nam sử dụng đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc nên 1 cân (kg) bằng 16 lượng (hay lạng) là hoàn toàn sai. Vì 1 cân của Trung Quốc cũng không bằng 1kg đơn vị đo lường quốc tế.

Dựa vào công thức 1 chỉ vàng = 3.75 grams.

Ta có 1 lượng vàng = 37.5 gram.

Vậy nên 1 Kg Vàng bằng 26.66666666666667 lượng vàng (hay 26 lượng6 chỉ6 phân6 ly).

Các bạn cần chú ý: có rất nhiều đơn vị ounce được định nghĩa khác nhau

ví dụ: International avoirdupois ounce = 28.349 523 grams;
Roman uncia or ounce = 27.3 grams;
Maria Theresa ounce = 28.0668 grams;
Metric ounces = 100 grams…

Như công thức trên ta có 1kg vàng bằng 26 lượng6 chỉ6 phân6 ly. (26.66666666666667 lượng vàng)

Các câu hỏi Thường gặp:

  1. Một ounce bằng bao nhiêu gam vàng?
  2. Một lượng vàng bằng bao nhiêu ounce?
  3. Một lượng vàng bằng mấy chỉ?
  4. Một cân vàng bằng bao nhiêu lượng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *