Khuyên tai vàng hoa nhỏ chốt bi đeo 2 kiểu

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: khuyên tai
  • Chất lượng: Vàng 10k