Nhẫn nhánh lá đính đá vàng tây

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Khuyên tai
  • Chất lượng: Vàng 10k
  • Mẫu : IB chọn size