Nhẫn vàng tỳ hưu đá phong thủy

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: nhẫn
  • Chất lượng: Vàng 10k