Bộ dây chuyền vàng và lắc tay vàng dreamcatcher

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Vàng 10k
  • Mặt dây chuyền kích thước: 0.7cm*0.7cm
  • Chiều dài dây: 40cm