Vòng tay kiềng tay vàng 10k

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: lắc tay
  • Chất lượng: Vàng 10k