Dây chuyền hồ ly vàng 10k

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Vàng 10k
  • Chiều dài dây: 40cm

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.