Khuyên tai vàng hình bông hoa đính đá vàng 10k

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Khuyên tai
  • Chất lượng: Vàng 10k