Khuyên tai vàng đính đá đeo 2 kiểu vàng tây

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm:Lắc tay
  • Chất lượng: Vàng 10k