Khuyên tai vàng tây tag tròn

1,000,000 đ1,200,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Khuyên tai
  • Chất lượng: Vàng 10k
  • Mẫu : 28 và 38
Khuyên tai vàng tây tag tròn