Dây chuyền vàng đính lá oliu vàng tây

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm:dây chuyền
  • Chất lượng: Vàng 10k