Dây chuyền trăng sao vàng 10k

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm:dây chuyền
  • Chất lượng: Vàng 10k