Dây chuyền bạc mạ vàng 14k Moonsilver, vòng cổ nữ thanh ngang Side By Side đính đá basic

260,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc phủ vàng 14k công nghệ Đức
Dây chuyền bạc mạ vàng 14k Moonsilver, vòng cổ nữ thanh ngang Side By Side đính đá basic