Dây chuyền bạc Dreamcatcher

290,000 đ

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Mặt dây chuyền kích thước0.9cm*2.05cm
  • Chiều dài dây40cm+3.0cm

còn 6 hàng

Dây chuyền bạc Dreamcatcher

còn 6 hàng