Dây chuyền bạc mặt tim phồng

260,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Mặt dây chuyền kích thước0.8cm*0.8cm
  • Chiều dài dây40cm+3.0cm

còn 4 hàng

Dây chuyền bạc mặt tim phồng

còn 4 hàng