Dây chuyền bạc trái tim viền đá

290,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Kích thước:1.0cm*1.2cm
  • Chiều dài dây: 40cm + 3cm
  • Phụ kiện: Đá trắng

còn 6 hàng

Dây chuyền bạc trái tim viền đá

còn 6 hàng