Dây chuyền bạc hoa cúc cánh đơn

260,000 đ

▪ Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry

▪ Loại sản phẩm: Dây chuyền

▪ Chất lượng: Bạc 925 cao cấp

▪ Mặt dây chuyền kích thước1.2cm*1.2cm

▪ Chiều dài dây40cm+3.0cm

▪ Phụ kiện: Nhụy hoa xi vàng 

còn 20 hàng

Dây chuyền bạc hoa cúc cánh đơn

còn 20 hàng