Dây chuyền bạc hình địa cầu

260,000 đ

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Mặt dây chuyền kích thước: 1.2cm*1.5cm
  • Chiều dài dây: 40cm+3.0cm

còn 3 hàng

Dây chuyền bạc hình địa cầu

còn 3 hàng