Dây chuyền bạc khối vuông mặt tinh thể đá

280,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Kích thước:1.0cm*1.8cm
  • Chiều dài dây: 40cm + 3cm
  • Phụ kiện: Đá trắng

còn 5 hàng

Dây chuyền bạc khối vuông mặt tinh thể đá

còn 5 hàng