Dây chuyền bạc trăng khuyết đính đá tấm

280,000 đ

 ▪ Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry

 ▪ Loại sản phẩm: Dây chuyền

▪ Chất lượng: Bạc 925 cao cấp

▪ Mặt dây chuyền kích thước1.3cm*1.3cm

▪ Chiều dài dây40cm+3.0cm

còn 5 hàng

Dây chuyền bạc trăng khuyết đính đá tấm

280,000 đ