Ý nghĩa của cỏ bốn lá. Trang sức cỏ bốn lá

Truyền thuyết về cỏ bốn lá Theo một truyền thuyết của người Ireland, trước đây Thánh Patrik đã sử dụng hình ảnh cỏ ba lá để thuyết giảng cho những người theo đạo về Chúa ba ngôi: Cha, con và Thánh thần trong Cơ-đốc giáo. Chính điều này đã khiến hình ảnh của loài cỏ…