Vòng tay đá tóc vàng tự nhiên dầy tóc đá trong size 6ly cuốn 3 vòng

1,540,000 đ

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Vòng tay
  • Chất lượng: Đá thạch anh tóc vàng tự nhiên  
  • Chiều dài dâydây cuốn tay 3 vòng
Vòng tay đá tóc vàng tự nhiên dầy tóc đá trong size 6ly cuốn 3 vòng