Vòng tay đá mã não xanh tự nhiên size 11.5mm

300,000 đ

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Vòng tay
  • Chất lượng: Đá tự nhiên 
  • Kích thước0.8cm*0.8cm
  • Chiều dài dây16cm
  • Phụ kiện: Đá mã não xanh tự nhiên size 11.5mm

còn 5 hàng

Vòng tay đá mã não xanh tự nhiên size 11.5mm

còn 5 hàng