Vòng tay đá mã não đỏ tự nhiên size 11.5mm

350,000 đ

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Vòng tay
  • Chất lượng: Đá tự nhiên 
  • Chiều dài dây: 18cm
  • Phụ kiện: Đá mã não đỏ tự nhiên size 11.5mm

còn 4 hàng

Vòng tay đá mã não đỏ tự nhiên size 11.5mm

350,000 đ