Vòng tay đá tóc vàng tự nhiên dầy tóc đá trong size 10mm

1,000,000 đ

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Vòng tay
  • Chất lượng: Đá tự nhiên 
  • Chiều dài dây16cm-18cm
  • Phụ kiện: Đá thạch anh tóc vàng tự nhiên size 10mm

còn 4 hàng

Vòng tay đá tóc vàng tự nhiên dầy tóc đá trong size 10mm

còn 4 hàng