Dây chuyền vàng cỏ 4 lá may mắn vàng tây 10k Moons cao cấp

2,710,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Vàng 10k
  • Chiều dài dây: 40cm+2cm móc chờ (Đeo vừa đến hõm cổ)

còn 10 hàng

Dây chuyền vàng cỏ 4 lá may mắn vàng tây 10k Moons cao cấp

còn 10 hàng