Dây chuyền bạc trăng sao

250,000 đ

  •  Thương hiệu : Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Mặt dây chuyền kích thước: 0.3cm * 1.7cm
  • Chiều dài dây: 40cm+3.0cm

còn 4 hàng

Dây chuyền bạc trăng sao
Dây chuyền bạc trăng sao

còn 4 hàng