Dây chuyền bạc trái tim chữ Love

340,000 đ

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Mặt dây chuyền kích thước0.7cm*0.7cm
  • Chiều dài dây40cm+3.0cm

Hết hàng

Dây chuyền bạc trái tim chữ Love

Hết hàng