Dây chuyền bạc mặt tim phồng tiny

250,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Mặt dây chuyền kích thước0.6cm*0.6cm
  • Chiều dài dây40cm+3.0cm

còn 4 hàng

Dây chuyền bạc mặt tim phồng tiny

còn 4 hàng