Dây chuyền bạc 925 mạ vàng Moonsilver, vòng cổ nữ khối chữ nhật lồng nhau phủ vàng

260,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc phủ vàng 14k công nghệ Đức

còn 10 hàng

Dây chuyền bạc 925 mạ vàng Moonsilver, vòng cổ nữ khối chữ nhật lồng nhau phủ vàng

còn 10 hàng