Bông tai vàng chữ X mix ngọc trai

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm:khuyên tai
  • Chất lượng: Vàng 10k