Khuyên tai vàng chữ x mix bi đeo 2 kiểu

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm khuyên tai
  • Chất lượng: Vàng 10k