Vòng tay đá mắt hổ tự nhiên size 16ly cho nam

360,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Lắc tay
  • Chất lượng: Đá mắt hổ tự nhiên
  • Kích thước1.6cm*1.6cm
  • Chiều dài dây16cm+2.0cm
  • Phụ kiện:

còn 5 hàng

Vòng tay đá mắt hổ tự nhiên size 16ly cho nam

còn 5 hàng