Nhẫn bạc trơn nhiều size

88,000 đ

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Nhẫn bạc nữ
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  •  Kích cỡ: Size 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

còn 21 hàng

Nhẫn bạc trơn nhiều size

còn 21 hàng