160,000 đ
130,000 đ

Nhẫn Nữ

Nhẫn hoa 4 cánh

140,000 đ

Nhẫn Nữ

Nhẫn hoa cúc

180,000 đ
195,000 đ