Nhẫn bạc mở 2 hàng hoa hình thoi

180,000 đ

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Nhẫn bạc nữ
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp

còn 3 hàng

Nhẫn bạc mở 2 hàng hoa hình thoi

còn 3 hàng