Lắc tay bạc nhánh lá

280,000 đ

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Lắc tay
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Kích thước: 16cm + 3cm

còn 8 hàng

Lắc tay bạc nhánh lá

còn 8 hàng