Lắc bạc dây kép bi sao kết hợp bi

260,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Lắc tay
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Kích thước0.3cm
  • Chiều dài dây16cm+2.0cm
  • Phụ kiện: bi bạc

còn 2 hàng

Lắc bạc dây kép bi sao kết hợp bi

còn 2 hàng