Dây chuyền bạc trái tim với chữ LOVE

310,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Mặt dây chuyền kích thước1.4cm*0.6cm
  • Chiều dài dây40cm+4.0cm

còn 2 hàng

Dây chuyền bạc trái tim với chữ LOVE

còn 2 hàng