Dây chuyền bạc nữ Moonsilver, vòng cổ bạc s925 hai hình chữ nhật lồng vào nhau double rectangle

240,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925

còn 9223372036854775807 hàng

Mã: DC0162 Danh mục: Từ khóa: ,
Dây chuyền bạc nữ Moonsilver, vòng cổ bạc s925 hai hình chữ nhật lồng vào nhau double rectangle

còn 9223372036854775807 hàng