Dây chuyền bạc cỏ 4 lá may mắn

250,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Mặt dây chuyền kích thước1.0cm*1.2cm
  • Chiều dài dây40cm+3.0cm
  • Phụ kiện:  

Hết hàng

Dây chuyền bạc cỏ 4 lá may mắn

Hết hàng