Mặt dây chuyền vàng hình phật tổ, ông địa, thánh giá

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Mặt dây chuyền
  • Chất lượng: Vàng 10k