Lắc tay bạc nữ mắt xích chữ nhật chốt gài hoa 5 cánh

280,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: lắc tay
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp

còn 1 hàng

Lắc tay bạc nữ mắt xích chữ nhật chốt gài hoa 5 cánh

còn 1 hàng