Lắc chân bạc hình khối vuông

250,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Lắc tay
  • Chất lượng: Bạc cao cấp 925
  • Kích thước: 0.8cm – 0.8cm
  • Chiều dài dây: 20cm + 3cm

còn 5 hàng

Lắc chân bạc hình khối vuông

còn 5 hàng