Khuyên tai dây ngọc trai kép

190,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Khuyên tai
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Kích thước: 1.5cm*3.0cm

còn 2 hàng

Khuyên tai dây ngọc trai kép

còn 2 hàng