Khuyên tai bạc móc câu xoắn đính chùm hoa đá xinh

160,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Khuyên tai
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp

còn 2 hàng

Khuyên tai bạc móc câu xoắn đính chùm hoa đá xinh

160,000 đ