Khuyên tai bạc hình lục lăng

88,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Khuyên tai
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Kích thước: 04cm*0.3cm

còn 30 hàng

Khuyên tai bạc hình lục lăng

còn 30 hàng