Khuyên tai ngọc trai bạc

190,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Khuyên tai
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Kích thước2.0cm*0.4cm
  • Phụ kiện: Ngọc trai nước ngọt

Hết hàng