Dây chuyền mặt chữ bé gái bạc ta

399,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Khối lượng: 2.5 chỉ
Dây chuyền mặt chữ bé gái bạc ta