Dây chuyền bạc trẻ em hình bọ dừa

380,000 đ 320,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền trẻ em
  • Chất lượng: Bạc 950, Bạc 999.

 

Dây chuyền bạc trẻ em hình bọ dừa

380,000 đ 320,000 đ